Fastighetsägare måste åtgärda vanskötta hus i Tobo

Efter flera års klagomål mot standarden på bostadshusen längs Skolvägen i Tobo i Tierps kommun så har nu hyresgästerna fått rätt på en rad punkter i hyresnämnden. Nu åläggs fastighetsägaren att åtgärda ett stort antal brister i lägenheterna.

Fastigheterna på Skolvägen i Tobo har varit föremål för hyresgästernas klagomål under en följd av år, och en rad anmälningar om vanskötsel av fastigheterna har gjorts tiill hyresnämnden.

2011 beslutade nämnden att bostäderna under den dåvarande fastighetsägaren skulle tvångsförvaltas, och samma år gick det bolaget i konkurs. Sedan ett år tillbaka är det företaget Aros Energideklarationer som äger fastigheterna, men klagomålen om vanskötsel har fortsatt med nya anmälningar till hyresnämnden.

I förra månaden gjorde hyresnämnden en besiktning på plats i Tobo, och nu har hyresnämnden kommit med sitt avgörande. I sitt beslut går nämnden igenom de krav hyresgästerna har haft lägenhet för lägenhet, och på en lång rad punkter får hyresgästerna rätt och fastighetsägaren åläggs att vidta en rad åtgärder mot bristerna i boendet. Det handlar om sprickor i golvmattor, det handlar om fönsterbrädor som sitter löst, lås till ytterdörrar som inte fungerar, element i badrum som inte fungerar, trasiga glasrutor till köksfönster och obefintlig uppvärmning av en hel lägenhet.

Under hösten ska felen vara åtgärdade, och i vissa av fallen har hyresnämnden också bestämt att fastighetsägaren ska betala vite om åtgärden inte utförts inom bestämd tid.