Främmande aktivitet på tre platser

1:14 min

Iakttagelser av främmande undervattensverksamhet har gjorts på tre olika platser i Stockholms skärgård, konstaterar konteramiral Anders Grenstad under söndagens presskonferens på Försvarets högkvarter.

Underrättelseoperationen i Stockholms skärgård har pågått under drygt två dygn. Under söndagen höll Försvarsmakten en tredje presskonferens om den misstänkt främmande undervattensverksamheten som upptäckts i Stockholms skärgård.

Nu har Försvarsmaktens operationsområde flyttats något sydvart, men insatsens omfattning är oförändrad, uppger konteramiral Anders Grenstad som är ställföreträdande insatschef vid Försvarsmakten.

– Försvarsmakten konstaterar att det är troligt att det pågår främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Det är den näst högsta verifikationen på vår egen bedömningsskala. Och det innebär givetvis att operationen fortsätter, säger han.

Den mycket trovärdiga observation som gjordes i fredags är inte den enda anledningen till att insatsen påbörjades. Beslutet att starta en operation bygger också på många års observationer och iakttagelser inom ett och samma område vid Kanholmsfjärden, berättar konteramiral Anders Grenstad.

– Jag kan inte kommentera dessa iakttagelser i detalj, utan konstaterar genom detta mönster att det här området är av intresse för främmande makt,  säger han.

Konteramiralen betonar samtidigt att det inte handlar om en jakt på ubåtar som Försvarsmakten bedrivit de senaste dagarna.

– Det här är inte en ubåtsjaktoperation, där syftet med vapenmakt nedkämpa en motståndare. Det här handlar om att samla underrättelser för att kunna konstatera att det är en främmande undervattensoperation som pågår, säger konteramiral Anders Grenstad.

Han påpekade även att Försvarsmakten inte har information nog att kunna dra samma slutsatser om att det skulle röra sig om en skadad rysk ubåt som media gjort under de senaste dagarna. Försvarsmaktens insats i skärgården har hittills omfattat minst 200 militärer.