S, V och MP enade: Bostäder i Seminarieparken

1:47 min

Stoppa bron över fyrisån för bilar och avskaffa vårdnadsbidraget i Uppsala. När dom rödgröna partierna presenterade sin politik i dag så handlade det en del om att stoppa saker. Men också att satsa, bland annat på skolan.

– Vi kommer att göra satsningar på skolan och vi räknar också med att vi kommer få stadsbidrag som gör det möjligt att göra extra satsningar på skolan, säger Vänsterpartiets kommunalråd Ilona Szatmari Waldau.

Mer lärartid till eleverna och högre löner till lärarna vill de rödgröna partierna satsa på i Uppsala kommun, men med hur mycket är fortfarande oklart.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna fick i valet en majoritet i Uppsala kommun och några saker tänker de stoppa.

Till exempel vårdnadsbidraget, att föräldrar kan få 3.000 kronor per månad för att vara hemma med sina små barn, tas bort i Uppsala.

Utmanarrätten tas också bort, alltså att ett företag som vill ta över driften av en kommunal verksamhet får utmana kommunen.

De rödgröna gav i dag också besked om bron över Fyrisån som är tänkt att binda samman Gottsunda med Nåntuna. Där vill de tre rödgröna partierna stoppa planerna på en bilbro och kan i stället tänka sig en bro för bussar, men inte bilar.

– Vi behöver minska klimatutsläppen i Uppsala och då handlar det om att sätta fokus på kollektivtrafiken och då är inte nya biltrafikleder genom Åriket det som vi möter framtiden med, säger Socialdemokraternas Marlene Burwick som kommer att föreslås bli ny ordförande i kommunstyrelsen.

De rödgröna gav i dag också besked om hur dom vill göra med Seminarieparken i Uppsala. Bygg bostäder i en liten del av kvarteret, mellan bollplanen och Fyrisvallsgatan, och gör en ny stadspark av resten.

Miljöpartiet som var emot bostadsbyggande säger i dag så här.

– Det är ju egentligen inte en del utav den här parken, utan där tycker vi att det kan vara helt okej att bygga bostäder. Men det viktiga är ju att vi får en satsning på att få en ny stadspark i Uppsala. Och hela seminariets park räddas ju och i stort sett hela bollplanen också, så vi tycker att det här är ett fantastiskt bra beslut, säger Maria Gardfjell (MP).