Fler bönder ska locka turister

Allt fler skaraborgska bondgårdar ska satsa på turismen. Det anser organisationen Bo på lantgård, som nu drar igång en kampanj för att fler gårdar ska öppnas. - Det ger ju extrainkomster på gården och du får träffa intressanta människor, säger lantbrukaren Eva Eimersson i Töreboda, vars familj öppnade sin gård förra året.
Rationaliseringen inom lantbruket går allt fortare, och det blir allt fler tomma hus som kan användas för turister. Organisationen Bo på lantgård slog förra året rekord vad gäller antalet gästnätter - 170 000 övernattningar i hela landet. Målet i år är att öka det till 200 000, men då krävs det att de skaraborgska lantbrukarna ökar sin andel. Här finns än så länge bara ett 20-tal bondgårdsvärdar. - Oftast är det kvinnorna som driver på så att det här kommer igång, säger Gunilla Nordberg, regionordförande för Bo på lantgård i Skaraborg. Organisationens styrelse består i dag av fyra kvinnor och en man.