Regeringen vill göra miljonprogrammen energieffektiva

1:55 min

Den rödgröna regeringen vill införa ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena. Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor under mandatperioden.

För bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) är energieffektivisering av bostäderna i miljonprogramsområdena en prioriterad fråga. Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att fastighetsägare som, i samband med en renovering eller upprustning, också satsar på åtgärder som leder till lägre energianvändning ska kunna få statligt stöd.

Boverket och Energimyndigheten ska vara med och bestämma hur stödet ska utformas.

– Det är allt ifrån att ha värmeväxlare, till glas och fönster som inte läcker energi. Och hela detta baseras på idén om att det här är hus som byggdes på 60- och 70-talet, där dessa värden kanske inte var de främsta och viktigaste för resultatet, säger, Mehmet Kaplan.

Regeringen avsätter i nästa års budget, som presenteras på torsdag, 200 miljoner kronor till energieffektivisering av bostäder. Under resten av mandatperioden satsas 500 miljoner kronor per år. Mehmet Kaplan är nöjd med att förslaget att dessa klimatåtgärder ska subventioneras.

– Framför allt kommer vi närmare målet, att vi ska ha ett energieffektivt samhälle, där vi har koldioxdneutralitet som en viktig beståndsdel i att möta framtiden. Och det kommer att skapa jobb, det kommer att ge ett betydande införsel av idérikedom i de här områdena, där de boendes intressen tas till vara, säger han.

200 miljoner kronor, vad kan man göra för det egentligen?

– Det är en viktig början, för det har tidigare inte uppfattas som att det har funnits en politisk idé om detta. I dag finns det en idé och en vilja.