Vänsterpartiet opponerade sig i första nya fullmäktige

2:01 min

Under måndagskvällen hölls det första kommunfullmäktige i Västerås med de nyvalda ledamöterna efter valet. Det blev debatt kring att dela upp ett par nämnder.

Den enda frågan där det blev debatt var när det gällde att dela upp barn- och ungdomsnämden i två nämnder, och på samma sätt dela upp kultur- idrotts- och fritidsnämnden i två nämnder, det här var Vänsterpartiet emot.

Det första fullmäktige med de nyvalda ledamöterna i Västerås handlade mest om att välja kommunalråd, oppositionsråd och ledamöter i kommunala nämnder och styrelser.

Det är nu inte rödgrönt styre längre i Västerås utan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna styr tillsammans, och i en fråga märktes det att Vänsterpartiet gått från att vara ett av de styrande partierna till att sitta i opposition. Det handlade alltså om uppdelningen av barn-och ungdomsnämnden i två nämnder, men också att kulturen och idrotten ska få varsin nämnd istället för en gemensam.

– Det blir en ökad kostnad för administration och politisk organisation och vi vet att både förskola och grundskola behöver de här resurserna till verksamhet i stället för till mer administration, sade Vänsterpartiets Vasiliki Tsouplaki från talarstolen.

Hon säger också till P4 Västmanland att hon tror att det kan bli så att de nya nämnderna kommer att få för lite att göra.

– Vi ser väl att det är risk att de här nämnderna kommer att ha ganska få ärenden och det kanske blir så att man börjar vara på en detaljeringsnivå som kanske inte politikerna heller alltid ska vara inblandade i.

Socialdemokraternas Anders Teljebäck håller inte med, utan är för uppdelningen:

– Idrottsrörelsen vill det, kulturrörelsen vill ha en egen nämnd, så att för oss har det varit viktigt med den här tydligheten. När det gäller skolan så är det framförallt arbetsbördan för barn- och ungdomsnämnden som har gjort att vi har tyckt att det är okej med en delning.

I omröstningen var det bara Vänsterpartiet som var emot, och det blev alltså en uppdelning av nämnderna. Moderaterna och Folkpartiet var inte emot uppdelningen men hade velat att det skulle vara något färre ledamöter i de nya nämnderna, något som röstades ner.

Till kommunalråd i Västerås valdes:

Anders Teljebäck (S)
Carin Lidman (S)
Staffan Jansson (S)
Ann-Louise Molin Östling (S)
Marléne Tamlin (Mp)
Magnus Edström (Mp)
Lars Kallsäby (C)
Vicki Skure Eriksson (C)
Amanda Agestav (Kd)

Till oppositionsråd valdes:

Elisabeth Unell (M)
Anna Hård af Segerstad (M)
Ragnhild Källberg (Fp)
Ann-Christine From Utterstedt (Sd)
Vasiliki Tsouplaki (V)