"Svensk arbetslöshet för låg"

Svensk ekonomi klarar inte av en så låg arbetslöshet som 4 procent. Den låga arbetslösheten pressar upp lönerna för mycket. Det bistra beskedet ger Riksbankschefen Urban Bäckström.
De senaste åren har har de svenska lönerna stigit med ungefär en procent mer än EU-genomsnittet. Och det håller inte i längden, enligt Riksbanken. För när lönerna stiger, stiger också priserna, och då måste Riksbanken höja räntan för att klara sitt inflationsmål, vilket man också gjorde, så sent som för tre veckor sen. Med högre räntor saktar ekonomin in och det blir svårare för regeringen att klara målet om 4 procents arbetslöshet. Men så länge löneökningarna är högre än vad Riksbanken anser att ekonomin tål, så finns det enligt Urban Bäckström inga andra alternativ än att höja räntan och därmed också arbetslösheten.