HÄLSA

Din stavmixer kan vara giftig

2:54 min

Åtta av tolv testade stavmixrar läckte ut giftiga ämnen som lagras i kroppen. Det visade sig när Stockholms universitet undersökte mixrar de köpt ute i handeln.

– Det är bekymmersamt när vi har läckage av sådana här ämnen. Särskilt för små barn är det inte alls bra, säger Åke Bergman, professor vid Institutionen för miljö- och materialkemi på Stockholms universitet.

Det var under ett test av kattmat som forskarna upptäckte att de fick föroreningar i proverna som blandades med en stavmixer. Man beslutade sig då för att testa ett antal stavmixrar som säljs ute i butikerna för att se hur stort det här problemet är.

Tolv mixrar testades och åtta av dem visade sig släppa ut höga halter av klorparaffiner, i fem av fallen var det höga halter.

– Ämnena är inte akut giftiga, men på längre sikt kan de påverka människor, säger Åke Bergman.

Företagen som levererar mixrarna har fått informationen, liksom Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.

Klorparaffiner med korta kolkedjor (C8-C12) är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön på grund av att de är stabila, svårnedbrytbara föreningar som lagras i miljön. Kortkedjiga klorparaffiner drabbar lever, njurar och sköldkörtel och är möjligt cancerframkallande.

Läckagen som upptäcktes i studien omfattar klorparaffiner med såväl korta som medellånga kolkedjor.

Studien kommer att följas upp, men enligt Åke Bergman visar resultaten redan nu att man kan exponeras av ämnen som är skadliga när man äter mat som mixats i en stavmixer.

Läs mer om studien här