Miljötvist om PCB i ett 25-tal kommuner

Frågan om  miljögiftet PCB i transformatorer överklagas till miljödomstol av Svenska Kraftnät som vill ha mer tid för sanering.

Svenska Kraftnät vill fortsätta använda elutrustning med giftig PCB på kraftstationer i ett 25-tal kommuner.

Naturvårdsverket har krävt att Svenska Kraftnät ska byta ut utrustningen, men det kravet överklagas nu till Mark och Miljödomstolen. 

Svenska Kraftnät vill ha mer tid på sig än Naturvårdsverket angett.

PCB är förbjudet för nyanvändning men finns fortfarande i bruk i bland annat transformatorer. Det hotar hälsa hos människor och djur och bryts ned långsamt.