Migrationsverket ger ut nya riktlinjer kring asylsökande med misstänkt ebola

1:42 min

Migrationsverket går idag ut med nya centrala riktlinjer för hur personalen runt om i landet ska hantera misstänkt ebola bland asylsökande. Något som saknats hittills. Orsaken är bland annat oron från personalen.

Fernando Alvarez på arbetsgivareneheten på Migrationsverket ger ett exempel på hur personalen ska agera om man misstänker att någon har smittan:

– Då ska man larma smittskyddsläkare och övriga medarbetare och försöka avgränsa kontakten med den misstänkte smittade personen. Sedan måste man ringa ambulans eller taxi för att försöka transportera till sjukvård.

Hittills i år har runt 80 personer från länder med ebola sökt asyl i Sverige, men mörkertalet kan vara stort.

De nya riktlinjerna handlar bland annat om att isolera den sjuke, sanering efteråt och vilka kontakter personalen ska ta om man misstänker att någon är sjuk.