Möte i riksdagen om militärinsatsen i skärgården

1:33 min

Både överbefälhavaren och försvarsministern träffar just nu riksdagens försvarsutskott för att informera och ge sin syn på militärinsatsen i Stockholms skärgård. Efter mötet kommer pressen på plats få ställa frågor till ÖB, försvarsminister Peter Hultqvist (S) och försvarsutskottet.

Militärens sökande i Stockholms skärgård fortsätter i oförminskad styrka, men några nya tydliga iakttagelser har inte gjorts, enligt Johan Lundgren vakthavande informatör på försvarsmakten.

På förmiddagen träffade överbefälhavaren och försvarsministern riksdagens försvarsutskott. Efter mötet mötte de pressen. Ekot fick som första medie på pressträffen intervjua ÖB Sverker Göranson.

– Det här är mycket allvarligt, det är rätt och slätt för jävligt att något eller någon är inne på svenskt territorium just nu, säger överbefälhavare Sverker Göranson till Ekots reporter på plats.

– Det är väldigt troligt att en verksamhet pågår eller har pågått. Det allra viktigaste är att Sverige och försvaret tydligt signalerar att vi reagerar och agerar direkt när vi får såna här indikationer på att något pågår. Sedan vill många se en fysisk bevisning - men historiskt har varken vi eller någon annan lyckats med det, det är svårt.

Hur länge kommer operationen pågå?

– Tills vi anser att de rapporter och indicier vi har, inte är så robusta att vi bedömer ett värde i att fortsätta, säger han.

På frågan om de felaktiga uppgifter som angavs från försvaret, svarar ÖB att det inte fanns något uppsåt att göra så, utan att det blev ett fel.

– Det var inget medvetet felaktigt beslut. Vi ville inte vilseleda journalister, för ni är en viktigt redskap för oss, säger Sverker Göranson.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger, efter mötet med försvarsutskottet, att en redogörelse för det operativa läget har givits.

– Operationen genomförs på ett väl avvägt och professionellt sätt. Det är viktigt att vi visar att vi värnar för nationella integritet, säger Hultqvist.

Frågan om medlemskap i Nato aktualiseras inte med tanke på händelserna, säger försvarsministern som inte vill kommentera hur mycket pengar försvaret behöver.

– Den här operationen som nu genomförs måste analyseras. Budgeten kommer på torsdag.

Men hans regeringskollega, finansminister Magdalena Andersson, är mer konkret.

Hon hänvISAR till Försvarsberedningen, ett samarbetsorgan mellan regering och riksdag, som föreslagit en anslagshöjning på 1,1 miljard under de närmaste fyra åren.

Peter Hultqvist säger att regeringen har fullt förtroende för Försvarsmakten.

– Man har presenterat grunderna för vad som startade operationen. Jag litar helt på försvarsmaktens bedömningar, säger Hultqvist.

– Det är viktigt att vi genomför den här operationen. Det är en signal om att vi värnar vår nationella suveränitet.

Erfarenheterna av den pågående operationen måste nu, enligt försvarsministern, tas med när riksdagen nästa år fattar nästa försvarspolitiska beslut.

På frågan om marinen har tillräcklig med bemanning svarar han:

– Vi måste utreda denna operation efteråt. Vilka slutsatserna blir får vi se senare, säger han.