Ny psykmottagning prövar nya metoder för snabbare hjälp

1:47 min

Den 1 december öppnar en helt ny typ av psykiatrisk mottagning på Sahlgrenska med Solletuna kommun som förebild.

Med snabbare och säkrare bedömningar och mer samtal ska man inom bara någon vecka börja behandla främst unga vuxna som inte varit sjuka så länge.

Projektledaren Leif Isaksson visar runt i korridoren där nyanställd personal snart ska ta emot noga utvalda patienter.

– I detta rummet kommer det sitta en psykolog, säger Leif Isaksson och låser upp dörren. Det finns tre liknande rum här för tvåspykologer till och en sjuksköterska. Dessutom finns ett läkarrum - men vi ska ha två psykiatriker.

Leif Isaksson hoppas att mottagningen ska kunna ta emot uppemot 400 patienter på ett år men då måste man vara skicklig med bedömningen av vilka patienter som skulle kunna bli hjälpta av maximalt 10 samtal.

Och det är han som styr:

– Ja, det är jag som styr som projektledare under två år och jag kommer att ringa alla patienter för att kunna komplettera remisserna och för att de ska vara väl förberedda och motiverade för det som väntar dem här.

– Jag bokar det första första besöket och efter det ska de påbörja behandling redan efter en vecka, säger Leif Isaksson.

Vad är det för typ av patienter som kan få hjälp av er?

– Till exempel kvinnor som fått en psykos efter sin förlossning. Det kan vara unga med relativt nydebuterat tvångsymptom eller de som har en stabil och trygg social situation men som har självskadebeteende eller självmordstankar och så de med medelsvåra depressioner.

Man tar inte emot patienter med neuropsykiatriska sjukdomar eller dem som behöver långvarig rehabilitering. Mycket fokus kommer att läggas på att relativt nyinsjuknade människor snabbt ska få behandling och därmed kunna återgå till studier och arbete.

!0 samtal är ett riktmärke - det kan bli färre men även något fler. Lars Isaksson hoppas att bedömningarna blir så bra att patienter inte behöver renmitteras till annan vård.

Vad är det nya förutom att det ska gå fortare?

– Vi kommer inte att ingå i Kontaktpunkt 3 (som slussar patienter vidare i vården och hjälper till med återbesök och liknande) utan patienterna kan ringa sin behandlare som har mobiltelefon med röstbrevlåda.

– Så hoppas vi kanske inte hitta nya behandlingsmetoder men metoder och utredningar där man snabbt ska få hjälp.

Du tror på samtalet?

– Samtalet är jätteviktigt och det är psykologer som patienterna främst efterfrågar. Det här kommer till 75 procent vara en psykoterapimottagning.

Så patienter behöver inte alltid gå till en läkare?

– Nej, eftersom psykologerna kommer att jobba väldigt självständigt så kan de bara träffa en psykolog här för sin behandling.

Leif Isakssom är övertygad om att behovet att liknande tillgängliga psykmottagningar är stort - ser man bara till hans upptagningsområde: Centrum, Hisingen och Väster

– Jag tror 4-5 motsvarande mottagningar kommer att behövas, säger Leif Isaksson.

Alla patienter kommer att följas upp även av blivande psykologer vid Göteborgs universitet.