Lotten gav SD platser i Köpings kommunstyrelse

Nu är den politiska lottningen i Köping klar. Sverigedemokraterna kammade hem två vinstlotter i kommunstyrelsen och ytterligare tre i olika utskott men hamnade utanför kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Som vi berättat blev det av nödvändigt att låta lotten avgöra vilka partier - eller samarbetskonstellationer - som skulle få de sista platserna i kommunstyrelsen och olika utskott.

I kommunstyrelsen lottades två platser ut. Den ena gick till den borgerliga alliansen och den andra till Sverigedemokraterna, som därmed har två av totalt 13 platser i kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsens arbetsutskott lottades en plats ut - den sista av totalt fem platser - och den gick till de rödgröna. Det innebär att Sverigedemokraterna inte har någon plats i det utskott där många av de viktiga inledande diskussionerna förs.

Lotten fick avgöra vem som skulle få den femte och sista platsen även i nämndernas sex utskott. När det gäller de första fyra platserna i samtliga utskott, så har de rödgröna tre och de borgerliga en plats.

Men nu drog Sverigedemokraterna vinstlotten i tre av utskotten, de rödgröna i två och de borgerliga i ett utskott.

Det innebär att Sverigedemokraterna den kommande mandatperioden sitter med i både kommunstyrelsen och i tre utskott.

Den femte och sista platsen i utskotten gick till:

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott: de rödgröna (S, V, MP)
  • Barn- utbildningsnämndens arbetsutskott: den borgerliga alliansen (M, C, FP, KD)
  • Kommundelsnämndens arbetsutskott: Sverigedemokraterna
  • Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott: de rödgröna (S, V, MP)
  • Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott: Sverigedemokraterna
  • Social- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott: de rödgröna (S, V, MP)
  • Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott: Sverigedemokraterna