Mediumet Benny Rosenqvist arbetar med att kontakta döda människor

11 min

Mediumet Benny Rosenqvist har gjort sig ett namn genom att svara på läsarfrågor i veckotidningar, skriva böcker och föreläsa. Aktuell med en ny bok föreläser han i kväll i Karlskrona.

Det finns de som absolut tror på skyddsänglar, andar och själavandring och så finns det de som absolut inte tror på det. Mediumet Benny Rosenqvist tillhör den första skaran.

Han får mängder med handskrivna brev av personer som vill veta när de ska träffa kärleken eller hur deras hälsa ska utvecklas. Av ibland flera tusen brev i månaden ger han svar på en handfull som publiceras i tidningen. Men hur vet han vad han ska ge för svar?

– När vi skriver på ett papper så överförs energi. När jag får pappret i min hand så får jag förnimmelser, känslor och intryck. Jag använder alla sinnen för att tolka svaren, förklarar han. 

Benny Rosenqvist menar att han har en andlig vägledare eller guide som hjälper honom att ta reda på saker. 

– Det är inte en gud, men däremot en gudomlig energi, berättar han. 

Benny Rosenqvist tror på både själavandring och på att vi alla har levt ett liv före detta. Ändå tycker han det är viktigt att leva här och nu. 

– Men alla människor har kommit olika långt i sin utveckling beroende på hur gamla deras själar är. Det måste vi ha förståelse för, säger han. 

Hur är det att berätta för folk att du jobbar som medium?

– Jag brukar spetsa till det ännu mer och säga att "jag arbetar med att kontakta döda människor". Det brukar skapa rätt roliga reaktioner.