För höga halter radon i tunnelbanan

2:04 min

Höga halter av det cancerframkallande ämnet radon har uppmätts på tunnelbanestationerna Tekniska Högskolan, Universitetet och Fridhemsplan, som samtliga ligger djupt ner i berggrunden.

Studien, som är ett projektarbete på gymnasienivå genomfördes bland annat i ett av Kungliga Tekniska Högskolans laboratorier. 

Av mätningarna framgår att halten av det cancerframkallande ämnet radon i luften på stationerna var uppemot dubbelt så hög som det tillåtna gränsvärdet.

– Alla de här tre stationerna befinner sig ganska långt under marken. Eftersom radon finns i berggrunden är det mer sannolikt att halten är högre än i en tunnelbanestation ovanför jorden, säger Emma Cederwall, som gjort studien. 

Betyder det att alla stationer under jord har för hög halt av radon?

– Nej, det jag inte säga. Det är många komponenter som spelar in. Det beror mycket på vad man har använt för byggmaterial, om det finns sprickor i berggrunden och om det finns mycket vatten i berggrunden, säger Emma Cederwall, som idag studerar miljövetenskap vid Uppsala universitet.

Den giftiga gasen radon finns mer eller mindre överallt i den svenska berggrunden. Radon är helt osynlig och luktfri, och den som exponeras för höga doser av radon under en längre period riskerar att med tiden drabbas av lungcancer.

Enligt beräkningar som gjorts dör omkring 500 svenskar varje år av lungcancer där radon är främsta orsak.  

Hur allvarligt är det då med höga halter radon i luften på tre tunnelbanestationer i Stockholm? Visserligen är studien begränsad, men resultatet är jätteintressant, säger Kirlna Skeppström, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Hon menar att det absolut finns anledning att undersöka hur höga radonhalterna är i hela tunnelbanenätet.

– Då måste man göra en fördjupad studie och undersöka om den här halten förekommer hela tiden eller om finns variationer.

Behöver man vara rädd att åka tunnelbana och andas in radon?

– Absolut inte. Man måste exponeras för gasen under lång tid för att löpa en risk att utveckla lungcancer. Men för de som jobbar på platser med hög radonhalt kommer saken i ett annat läge.

– Det är viktigt att arbetsgivaren gör en utredning och tar reda på radonhalten och hur halten varierar. Vi har ett gränsvärde från Arbetsmiljöverket, och man får inte exponeras för en hög halt, säger Kirlna Skeppström på Strålsäkerhetsmyndigheten.