Litet utrymme för bostäder vid Seminarieparken i Uppsala

2:09 min

Det blir en smal remsa det ska byggas bostäder vid Seminarieparken i Uppsala, om den nya rödgröna majoriteten får som den vill. Men hur det ska bli en ny stadspark är oklart.

Det är ett litet område i det här minst sagt omdiskuterade Seminariekvarteret som de rödgröna partierna nu kommit överens om att det ska tillåtas bostäder. Detta för att spara parkdelen i kvarteret.

Det är ett område med träd och buskar som ligger brevid en fotbollsplan och den stora gamla fina tegelbyggnaden. På andra sidan dungen finns en bilväg och Fyrishovs bilparkering.

Men det är en smal remsa som det ska tillåtas bostäder. Jag mäter upp den till 23 meter bred. Den är ungefär 100 meter lång.

För att det ska bli bostadsbyggande på den platsen måste NCC som äger marken gå med på det.

– Jag tycker att det är positivt att man har börjat prata bostäder i Seminarieparken igen. Vi har köpt det här området för att bygga bostäder, säger Jens Almcrantz som ansvarar för NCCs byggplaner.

I Seminarieparken är det gräsmatta med äppelträd. Men det är privatägd mark, inte en offentlig park. De tre rödgröna partierna är överens om att de vill göra det här till en ny stadspark. Hur det ska gå till är oklart. Socialdemokraterna pratar om att det ska lösas med en dialog med markägaren NCC.

Men om det här ska gå i lås, med bostäder på en smal remsa, och att det görs en offentlig park, då kommer kommer det kosta för Uppsala kommunen. Det menar i alla fall byggnadsnämndens avgående ordförande Liv Hahne.

– Ja, man kan säkert bygga på den där remsan. Men jag tror inte att man får den här parken om inte kommunen betalar för sig, säger moderaternas Liv Hahne som är ordförande för Plan och byggnadsnämnden i Uppsala kommun.