Konflikten mellan Israel och Palestina är svår att lösa

4:09 min

I somras var det krig i Mellanöstern mellan Israel och Palestina. De har länge varit fiender med varandra. Det finns lagar som bestämmer vad man får och inte för göra i krig. Men det är svårt att se till så att alla följer lagarna.

Klicka här för att läsa mer!

Det är svårt att lösa konflikten mellan Israel och Palestina, säger professorn Ove Bring, som har forskat om det här.
– I och med att Mellanöstern-konflikten hela tiden resulterar i krig så blir ju den viktigaste frågan den humanitära rätten som man säger. Krigets lagar kan man kalla det också. Hur ska de kunna fungera bättre i praktiken? Det är inget fel på de regler som finns nedskrivna, utan det är tillämpningen på dessa regler. Hur ska beslutsfattare, militärer och politiker och andra få dessa regler att fungera bättre i praktiken?
Ove Bring säger alltså att lagarna för krig är bra, men att det är svårt att få de som krigar att följa lagarna i verkligheten.

FN bestämde
Det var Förenta Nationerna, FN, som år 1947 bestämde att det skulle bildas två nya länder i Mellanöstern: Israel och Palestina. Men senare har soldater från Israel tagit makten över stora delar av de landområden som skulle bli Palestina. Därför menar många experter att Israel har brutit mot de lagar som gäller mellan olika länder.
Den nya regeringen här i Sverige sa nyligen att den ska erkänna Palestina som ett land. Och det är bra, tycker Ove Bring:
– Det palestinska folket har rätt att få sin egen stat, men de kan inte i praktiken, i verkligheten, klara av det. Därför att den israeliska ockupationen hindrar dem. Och den israeliska ockupationen kanske var laglig en gång i tiden, men den har med åren blivit olaglig. För alla ockupationer ska upphöra, territoriet i fråga ska ges tillbaks till det folk som bebor det territoriet.
Ove Bring säger alltså att det är viktigt att palestinierna får tillbaka kontrollen över sin mark, så att de kan ha sitt eget land. Men hur ska konflikten mellan Israel och Palestina lösas?

Säkerhetsrådet har svårt att fatta beslut
En organisation som brukar arbeta för fred är FN. Och de leds av en mindre grupp som kallas säkerhetsrådet. Men säkerhetsrådet har ofta svårt att fatta viktiga beslut när det gäller konflikten mellan Israel och Palestina. För det finns 5 länder som har rätt att stoppa alla förslag i säkerhetsrådet. Och några av de viktiga länderna stöder Israel. Det säger Katinka Svanberg som har forskat om säkerhetsrådets beslut:
– När det gäller just Israel-Palestina-konflikten så stöder USA och Storbritannien Israel och lägger ofta in veto mot ingripanden och det gör att de inte kan ta några kraftfulla tag i konflikten. Till exempel att man hade kunnat åtalat ledare för brott mot folkrätten, mänskliga rättigheter, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser i den här konflikten. Det går inte eftersom då skulle till exempel USA ha lagt in ett veto mot det.
Det är svårt för FN:s säkerhetsråd att fatta viktiga beslut i konflikten mellan Israel och Palestina, säger Katinka Svanberg, som har forskat om FN:s säkerhetsråd.