Budgetmiljarder mot arbetslösheten

1:19 min

Regeringen satsar 7,7 miljarder kronor nästa år på åtgärder för att sänka arbetslösheten. Det är en del av budgeten som presenteras i morgon.

Statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson presenterade i dag regeringens förslag till åtgärder för att sänka arbetslösheten. Det är förslag som ingår i budgeten, som presenteras i morgon torsdag.

– Nu startar ett paradigmskifte i svensk jobbpolitik. Nu ser vi till att satsa nästan 8 miljarder nästa år och 12 miljarder 2016 på investeringar i järnväg, infrastruktur, bostäder. Och att se till att öka efterfrågan på arbetskraft i företagen och ta bort en del av sjuklönekostnaden för företagen.

– Dessutom ser vi till att folk får utbildning, så att de kan ta de jobb som finns, säger Stefan Löfven.

Regeringen förslår ett paket av åtgärder för att minska arbetslösheten, som i dag är cirka 8 procent.

Det är satsningar som är tidigare kända på bland annat järnvägsunderhåll och energieffektivisering. Också exportfrämjande åtgärder och satsningar på turism.

Men framförallt ska långtidsarbetslösa få möjlighet till extrajobb i välfärden och ungdomsarbetslösa ska ges möjlighet till utbildning genom utbildningskontrakt, säger Stefan Löfven.

Exakt hur många jobb som kan skapas vill inte regeringen ge något löfte om. Men i valrörelsen utlovades 32 000 traineejobb för unga, något som för nästa år bara blir 3 200 stycken.

– Det här måste införas successivt. Det regleras genom ett avtal mellan parterna. Vi lägger till resurser så att parterna kan genomföra det, säger statsministern.