"Det finns områden i Sverige vi inte längre kan försäkra om 5-10 år"

11 min

Tysklands största återförsäkringsbolag Munich RE använder sig alltmer av satellit- och klimatdata för att bedöma kostnaden för framtida försäkringspremier. Även svenska försäkringsbolag hoppas kunna använda mer data om till exempel översvämningskänsliga områden i sina beräkningar, säger Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk Försäkring.

– Redan idag finns det områden som varit ganska utsatta. En del områden nere i Skåne bland annat, där man bygger på gammal sjöbotten och i svackor så att vattnet rinner ner mot den bebyggelse som finns där.

Satellitdata har blivit allt viktigare för att förutspå extrema väderhändelser världen över. Och det är inte bara försäkringsbolag, utan även stora fastighetsbolag som är intresserade av att få tillgång till datan.

Guillermo Accame från det stora amerikanska fastighetsbolaget Panattoni vill tex veta hur ofta hagel, stora som pingisbollar, kommer att falla över Dallas det närmsta decenniet, så att han kan förutse om de måste bygga om alla sina fastigheters tak.

– I wanna know, over the next ten years, what the trend is for hale that's of larger diameter than 3.5 centimeters in the city of Dallas, Texas.

Men än så länge finns det inga satelliter som kan förutspå så exakt, säger Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI och chef för Rossby Center.

– I dagsläget är det där inget vi kan svara på, med hjälp av de modeller vi använder oss av. Det kräver att man har en väldigt, väldigt hög upplösning i rummet för att kunna titta på de processer som orsakar hagel.

– Men däremot kan vi naturligtvis, i litet mer allmänna ordalag prata om extrem nederbörd, och risken för väldigt kraftiga regnskurar, åskväder och i samband med dem också hagel, men inte storleken på hagel.

"Skyfall som kommer väldigt snabbt största problemet"

Staffan Moberg på Svensk Försäkring säger att det är just skyfall som kommer väldigt snabbt som är det stora problemet för försäkringsbranschen.

– Det vill man gärna att det ska kunna prognosticeras litet bättre. Att vi får veta när och var de faller så att man hinner vidta åtgärder, kanske redan på morgonen innan man åker hemifrån.

Det extremt kraftiga regnvädret över Malmö i augusti som lamslog trafik och gav stora elavbrott kunde SMHI se i sina nya mer detaljerade prognoser, men hade inga varningssystem för. Det jobbar myndigheten nu med att förbättra, säger Erik Kjellström.

– I våra nuvarande väderprognosmodeller och också i de allra mest högupplösta, regionala klimatmodellerna, har vi en bättre förmåga att beskriva den typen av fenomen än vad vi haft tidigare. Det jobbar vi också med att få in i varningstjänstsystemet nu.

Professor Peter Höppe, som leder klimatrisk-forskningen vid ett av världens största återförsäkringsbolag, tyska Munich RE (som försäkrar försäkringsbolagen globalt) säger att kostnaderna för väderrelaterade skador ökar kraftigt.

– Kostnaderna för stormskador har tredubblats och översvämningar fyrdubblats globalt sedan 1980. 

Även Staffan Moberg säger att den svenska försäkringsbranschen ser en liknande trend.

– Vi tittar ju bara i Sverige och det ser ju litet annorlunda ut, även om vi kan skönja att klimatkonsekvenserna har ökat i Sverige.

– Vi har också ett känsligare land. Vi har byggt mycket mer, vi har känsligare utrustning, och så vidare. Så att kostnaderna drar ju iväg mycket mer än det gjorde tidigare.

Svenska försäkringsbolags vädernota ökar

De senaste 12 månaderna har kostat 3 miljarder i extra vädernota i Sverige, säger han.

– Sen kan man ju ifrågasätta om allt är klimatrelaterat, men vi hade fyra stormar före jul förra året. Vi hade en stor skogsbrand och sedan har vi haft ovanligt mycket skyfall och översvämningar i år.

Men att börja ge lägre premier till försäkringstagare som klimatanpassar sig som Peter Höppe på det tyska återförsäkringsbolaget öppnar för säger han inte är aktuellt.

– Alltså, frågan är huruvida de verkligen kan få försäkring ibland... I dagsläget gör inte ett försäkringsbolag en värdering av vanliga konsumentförsäkringar och små och medelstora företag, huruvida de ligger nära ett vattendrag och om det finns risk för översvämning. Det är för dyrbart att gå ut och göra den formen av besiktning.

 – Om vi tittar en del år framåt, fem tio år kanske, så kommer vi att se vissa fastigheter och vissa områden som har svårt att få ett försäkringsskydd. Och det beror på att  de har haft ett antal översvämningar, i stort sett kanske varje år.

– Redan idag finns det områden som varit ganska utsatta. En del områden nere i Skåne. bland annat, där man bygger på gammal sjöbotten och i svackor så att vattnet rinner ner mot den bebyggelse som finns där.

– Och där menar du att om fem år kanske man inte längre kan försäkra sin bostad?

– Ja, om det fortsätter att regna lika mycket som det gjorde nu i sommar och i år då. Men det har det inte gjort varje år, så vi vet inte riktigt där.

Prognos om ännu kraftigare skyfall i framtiden

Erik Kjellström på SMHI håller med om att det kan komma att se en stor variation från år till år även framöver men att alla scenarion ändå pekar mot att nederbörden kommer att öka ännu mer i Sverige.

– Det är inte bara nederbörd i största allmänhet, utan också extrem nederbörd i form av kraftiga skyfall som modellerna pekar på kommer bli ännu kraftigare i framtiden.