Så vill regeringen satsa på utbildning

1:29 min

Den nya regeringen vill satsa 2,5 miljarder kronor för att få fram 24 000 nya utbildningsplatser nästa år. En satsning som nu blir permanent, vilket välkomnas av Marie Kahlroth på Universitetskanslerämbetet.

– Det är inte så lätt att hastigt expandera väldigt snabbt. Det är inte säkert att platserna kan användas första året, men förhoppnings längre fram. Men ju snabbare de får reda på det desto snabbare kan lärosätena anpassa sig, säger Marie Kahlroth på Universitetskanslerämbetet.

Redan nästa år ska det alltså finnas 24 000 nya platser på komvux, högskolan, folkhögskolan och yrkeshögskolan. Det betyder att lärosätena måste skaka fram fler eller större lokaler samt rekrytera personal.

För högskolornas del blir det en omställning.

Signalerna från den moderatledda regeringen har lett till att lärosätena dragit ner platser, eftersom de satsningar på fler platser som gjordes under allianstiden bara var tillfälliga.

– Största utbyggnaden var 10 000 platser mellan 2010 och 2011. Då kan det vara svårt för lärosätena att hastigt utöka sin verksamhet för att sedan dra ned den igen. Det är bättre med permanent utbyggnad så att lärosäten vet vad ska förhålla sig till, säger Marie Kahlroth.

I den rödgröna regeringens satsning ingår vissa platser som är öronmärkta för unga arbetslösa som inte har gymnasiebetyg. Där ingår också pengar till studiemedel.

När det gäller möjligheten att fylla de nya högskoleplatserna, så tror inte Marie Kahlroth att det blir några problem.

– Jag vet att år 2013 så var det många lärosäten som hade fler studenter än vad de kunde få ersättning för.

I valrörelsen lovade Socialdemokraterna för hela mandatperioden 27.000 nya platser inom komvux- och yrkesvux, 9.000 nya platser på yrkeshögskolan och 1.000 nya platser i folkhögskolorna. Dessutom utlovades 19.500 nya högskoleplatser.