Grundstött fartyg flott

Det lastfartyg som gick på grund utanför Pepparholm i tisdags morse har nu dragits loss från grundet.
Fartyget ligger fortfarande kvar, men kommer att föras till kaj i Köpenhamn för kontroll av eventuella skador i skrovet. Rederiet Nordship räknar sedan med att lastfartyget ska kunna fortsätta sin resa till Fredricia.