Grafik: Statens budget 2015

Budgeten är indelad i 27 olika utgiftsområden och grafiken visar regeringens förslag för hur pengarna ska fördelas mellan olika verksamheter.

Den totala summan för statens utgifter är 891 miljarder kronor. Under 2015 beräknas statens ekonomi gå med 32,6 miljarder kronor i underskott.