Myror bygger nödflotte av sig själva

5:20 min

Om det är någon som vet hur man hanterar en krissituation så är det eldmyrorna. Blir det översvämmning bildar de en flotte och flyter iväg mot en förhoppningsvis torrare destination