Så finansierar regeringen sin budget

Det är främst genom olika typer av skattehöjningar som regeringen kommer att finansiera budgeten för 2015. Bland annat slopas rabatten som finns på arbetsgivaravgifter för unga under 26 år.

Det är framför allt ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften som kommer att dra in mest pengar till statskassan.

Den kommer att avskaffas i två steg och ge statskassan närmare 9,6 miljarder kronor under nästa år.

Även kompromissen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att höja inkomstskatten för de som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden, kommer att vara en av de större inkomsterna för statskassan.

Överenskommelsen kommer att ske genom en gradvis avtrappning av jobbskatteavdraget och beräknas ge staten ungefär 2,3 miljarder kronor. 

Socialdemokraterna ville höja inkomstskatten från 60 000 kronor och Miljöpartiet från 40 000 kronor. Förslaget innebär också att den som har en månadslön på mer än 123 000 kronor får inget jobbskatteavdrag alls.

Andra skatter som ska finansiera budgetsatsningar 2015:

– Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande kommer att ge staten ungefär 3 miljarder kronor.

– En särskild löneskatt för pensionärer, som delvis återinförs, kommer att ge statskassan ungefär 2,3 miljarder kronor.

– Uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt kommer att begränsas och det ger staten ungefär 1,90 miljarder kronor.

– Höjd effektskatt på kärnkraftsreaktorer beräknas ge statskassan 250 miljoner kronor.

– Slopad läx-RUT kommer att ge staten ungefär 50 miljoner kronor.

– Höjd skatt på naturgrus, bekämpningsmedel och avfall kommer att ge staten 40 miljoner kronor.

– Höjd skatt på tobak kommer att ge staten ungefär 90 miljoner. Skatten på cigaretter kommer att höjas med 6 procent och med 12 procent på snus.