100 miljoner back för sjukvården

Sjukvården i Dalarna beräknas gå med ett underskott på cirka 100 miljoner kronor det här året. Det framgår av den vårprognos som gjorts.
44 miljoner av underskottet har att göra med de omstruktureringskostnader som beslutade eller planerade verksamhetsförändringar väntas medföra. I vårprognosen sägs det vidare att rekryteringsläget inom sjukvården i länet är fortsatt besvärligt med vakanser framför allt bland läkare och sjuksköterskor.