Rasforskningen på samer och tornedalingar har blivit film

9:00 min

Den svenska rasforskningen i början av 1900-talet var mest fokuserad på norra Sverige och att undersöka samerna. Det framkommer i en ny svensk  dokumentär som berättar om rasbiologen Herman Lundborg och hans undersökningar av samerna.

– Han uppfattar samerna som ett hot. Det känns ju nästan hemskt att sätta ord på det här, men det är faktiskt vad jag har hittat, säger författaren och vetenskapsjournalisten  Maja Hagerman som gjort filmen som har namnet Hur gör man för att rädda ett folk.

Hon belägger i sin film att Herman Lundborg vistades flera månader varje år från 1913 och tjugo år framåt i norr. Han mäter och fotograferar tornedalingar, men mest samer, och kallar dem lägre raser och han ser det som ett hot mot svenskarna om det skulle uppstå vad han kallar, rasblandning. Själv träffar han en kvinna som han får barn med och småningom också gifter sig med. Ändå fortsatte han med sina rasteorier, vilka också stöddes av det offentliga Sverige ända in på 1930-talet då kopplingarna till Nazityskland gjorde att Lundborg blev alltför obekväm.

– Han ingår i en större nationell agenda att tillgängliggöra resurserna i norr, att vara rasbiolog och reda ut högre och lägre raser ingick i ett kolonialt tänkande och det är viktigt att känna till det här arvet, säger Maja Hagerman.