Ersättningsflyg

Flygbolaget Nordic Airlink kommer att ta upp trafiken mellan Skellefteå och Stockholm.
Orsaken är att SAS beslutat att lägga den ner linjen på grund av olönsamhet. Också Skyways kommer att starta trafik på nya linjer efter SAS nedläggningsbesked. Senare idag ska Skyways ge besked om vilka linjer som berörs.