Ohållbar utveckling för ökat resande

På samma gång som det ökade resandet medför lärdom om nya platser, upplevelser och möjligheter visar också forskningen på en ohållbar utveckling miljömässigt. Dessutom betyder inte det ökade resandet att alla reser. Kapaciteten att vara mobil är oerhört olikt fördelad i samhället.

– Att vi är en del av befolkningen som har möjlighet att röra på oss betyder inte att alla har det, säger Hege Høyer Leivestad, socialantropolog vid Stockholms universitet.

Hon tror att en stor anledning till det ökade resandet beror på lågprisflygbolagens expansion. Men tydligt är att de som redan reste sedan tidigare, nu reser ännu mer. Möjligheten att vara så pass mobil är begränsad för många, och därför är det viktigt att veta att ett ökat resande inte är samma sak som att tro att alla reser.

– Vi är en oerhört exklusiv liten grupp som kan röra oss på det sätt vi gör, säger Hege Høyer Leivestad.