Kronoberg

Permanent skydd för Växjös vatten dröjer

1:45 min

Ombyggnaden av E4:n förbi Ljungby som sköts upp i våras ställer till problem, inte bara för Ljungby. Nu dröjer det ytterligare några år innan de permanenta skyddsåtgärderna för Växjös och Alvestas vattentäkt kommer på plats.

– Det är ju besvärligt, det är alltid besvärligt med fördröjningar och det är ytterligare besvärligt för att vi har det här vattenskyddsområdet, säger Bo Svensson på Trafikverket.

Vattnet i kranen i Växjö och Alvesta hämtas från Ljungby, och Bergaåsen. Området runt omkring är vattenskyddsområde med hög säkerhet: Här finns regler för hur dom som bor i närheten får använda ogräsbekämpningsmedel eller tvätta bilen. Allt för att inte vattnet ska förorenas av kemikalier och vara säkert att dricka.

Men det finns ett stort undantag - inom området går E4 där 13 000 fordon passerar varje dag, en tredjedel är lastbilar, många med farligt gods som kemikaler, de flesta med stora dieseltankar. Trafikverket gjort tillfälliga skyddsåtgärder och har dispens från miljökraven fram till 2016, i väntan på ombygganden som ska ge ett permanent skydd.

– Målen med ombyggnaden kopplat till vattentäkten är väl att ytterligare säkerställa att vid olyckor så kommer bilen inte av vägen, utan man är kvar på vägen. Nästa steg är att ytterligare täta så att man kan ta hand om det som eventuellt läcker ut.

Men i våras stod det alltså klart att ombyggnationen fördröjs efter att en upphandling överklagats. Så några permanenta säkerhetsåtgärder för vattnet före 2016, det blir det inte. Tidigast kan man börja bygga om vägen 2017, säger Bo Svensson:

– Vår tanke är att vi ska prioritera vattenskyddet så att det blir färdigställt först. Säg att det tar ett års byggtid så vi kan kanske vara klara i slutet på 2017 eller början på 2018.