Hög pappaledighet i länet

Jämtländska pappor ligger fortfarande bra till när det gäller att ta ut sin pappledighet.
De tar ut drygt 16 dagar jämfört med riksgenomsnittet på 14. Västernorrland ligger något bättre till. Alla pappor i länet kommer i dagarna att få ett pappabrev från försäkringskassan. Det är en påminnelse om hur många dagar dom har kvar att ta ut av pappaledighet. Om man inte tar ut den i tid så fryser pengarna inne.