Säkrare läkemedelsanvändning

Ett nytt system för säkrare läkemedelsanvändning ska testas på apoteket Hägern i Uppsala.
Det nya systemet går ut på att all information om kundernas läkemedelsanvändning ska samlas i en så kallad läkemedelsprofil. Genom detta hoppas man minska felaktig läkemedelsanvändning och biverkningar genom att kunden till exempel får olika läkemedel utskrivna av olika läkare. Det nya systemet ska testas på elva apotek runt om i landet och är frivilligt för kunderna.