Lund

Barn flyttar från förorenad förskola

Barn på förskolan Vinden på Gunnesbo i Lund kommer flyttas efter att föroreningar hittats i marken i området.

Det var inför en ombyggnad som det togs prover av marken och resultaten av dem visar nu att det finns förhöjda halter av föroreningar.

Arbets- och miljömedicinska fakulteten på Lunds Universitet bedömer dock risken som mycket liten, för att de som har visats i området tagit skada, men kommunen har nu alltså beslutat att tillfälligt flytta de 24 barnen under tiden som fler prover görs.