Kronoberg

Risker för Växjös vatten när väg byggs om

1:45 min

Permanenta skyddsåtgärder för Växjös och Alvestas dricksvatten kommer på plats först är E4:n utanför Ljungby byggs om. Och ombyggnaden är föresenad och kan starta först 2017. Men under själva ombyggnaden är riskerna som störst för att det ska ske en olycka som drabbar vattnet.

– Det klart att det är ett väldigt farligt moment, där man måste ta det med väldigt stor respekt, eftersom man är inne i det allra mest känsliga och jobbar med maskiner av olika slag, säger Pehr Andersson, Växjö kommuns VA-chef.

Det handlar om vattnet i kranen i Växjö och Alvesta: sedan 2009 hämtas det från Ljungby kommun och Bergaåsen som förser cirka 70 000 människor med dricksvatten. Men samtidigt går E4 strax bredvid Bergåsen, det passar 13 000 fordon varje dag, en tredjedel är lastbilar, många transporterar farligt gods, de flesta har stora tankar med diesel. Pehr Andersson

– Det värsta vore en stor olycka där en tankbil med antingen diesel eller någon form av flytande kemikalier går av vägen och tanken spricker upp, då är det ju katastrof riktigt.

Trafikverket har ordnat med tillfälliga skydd för att förhindra att vattnet förorenas i samband med en stor olycka. Först i samband med att vägen byggs, vilket kan påbörjas tidigast 2017, kommer permanenta - och bättre - skydd på plats. Men ombygganden i sig innebär stora risker, och Växjö kommun har satt upp en rad villkor: maskiner ska vara invallade, tankning ske invallat eller utanför området, de produkter som används ska i största möjliga mån vara biologiskt nedbrytbara. Växjö kommun kommer också att ha en egen kontrollant på plats för att se att reglerna efterlevs:

– Och så dessutom har vi då engagerat en miljökontrollant som kommer att följa arbetet och ser till att man följer de här miljöordningsreglerna till punkt och pricka.