Näringslivet kritiskt till budgeten

1:25 min

Organisationen Svenskt Näringsliv riktar hård kritik mot regeringens budgetförslag. Domen från vd Carola Lemne är inte nådig.

– Bestört och besviken, säger Carola Lemne.

Varför?

– Man gör det dyrare att anställa unga, man gör det dyrare att anställa äldre, i ett läge när vi har hög arbetslöshet bland unga och vi vet att man behöver jobba längre. Man höjer marginalskatten för väldigt många vanliga människor, vilket också gör att det lönar sig mindre att jobba, bara för att ta några exempel.

Carola Lemne på Svenskt Näringsliv har inte mycket gott att säga om budgetpropositionen. Några exempel på områden man kritiserar är den högre kärnkraftsavgiften, vägslitageavgiften och att Bromma flygplats eventuellt ska läggas ner.

Redan tidigare har organisationen kritiserat regeringens beslut att låta utreda välfärdsföretagens framtid, en utredning som ska komma med förslag 2016.

Allt det här skapar osäkerhet, säger Carola Lemne.

– Jag tror att man redan ser resultatet, delvis. Jag märker när jag träffar företagare - skräddare, frisörer - de märker redan att det här brukar vara deras mest aktiva tid på året, men de har inga kunder, säger hon.

Men allt är inte elände, enligt Svenskt Näringsliv. Det är bra att regeringen talar om behovet av bättre matchning på arbetsmarknaden, alltså att vi är utbildade för de jobb som finns.

Så Carola Lemne har också några ord av beröm för regeringen.

– Ja, man gör en satsning på yrkesvux och yrkeshögskolan och det har vi efterfrågat länge och det tycker vi är bra. Man väljer också en variant för högkostnadsskydd på sjukpenning som kommer att vara bra för små företag. Så där blir det också beröm, säger hon.