Fler sjuksköterskor i rödgröna regeringens budget

2:03 min

Den rödgröna regeringens första budget, som presenterades igår, innehåller bland annat en satsning på att utbilda fler sjuksköterskor. Det välkomnas av Denise Norström (S), landstingsråd i Västmanland.

Satsningen på fler utbildningsplatser är viktig, tycker Denise Norström.

– Det är jätteviktigt. Vi har ju sjuksköterskeutbildning här på Mälardalens högskola och den skulle behöva byggas ut. Vi behöver det för vårt eget behov.

– Vi behöver den kompetensen och då kan vi ta hand om våra patienter, säger Denise Norström till P4 Västmanland.

Fler sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor vill den rödgröna regeringen satsa på och en del kommer att utbildas på Mälardalens högskola, bland annat sjuksköterskor och barnmorskor.

Fler sjuksköterskor behövs för att stängda vårdplatser ska kunna öppnas på sjukhusen i Västmanland, menar Denise Norström.

Den nya regeringen vill också att läkemedel inom högkostnadsskyddet, ska vara gratis för alla unga under 18 år.

Det har redan Landstinget Västmanland infört, så de pengarna kan nu användas till annat, säger Denise Norström:

– Då kan vi ta de pengarna och omvandla till annat. Till andra dyrare cancerläkemedel. Vi får ju en omfördelning.

Minst 100 miljoner om året tror Denise Norström att landstinget kan få i statsbidrag de närmaste fyra åren.

Hon tycker också att det är bra att regeringen vill ta bort den så kallade kömiljarden år 2016. Med kömiljarden har vårdgivare som lyckats öka tillgängligheten fått pengar för det.

Stimulansåtgärden, som infördes av den förra regeringen, har drabbat vissa patientgrupper, menar Denise Norström.

– Man stimulerar första besöket och kroniker har då kanske blivit skjutna åt sidan och fått vänta ganska länge på vad de faktiskt behöver regelbundenhet.

– Jag tycker att det är riktigt att gå över till mer generella statsbidrag, som bättre cancervård så att vi får ett likvärdigt system i hela landet. Det är bra tycker jag, säger Denise Norström.

Den rödgröna regeringens satsning på bättre cancervård med två miljarder de kommande fyra åren är i linje med vad alliansen ville satsa på för en bättre cancervård.

Den satsningen tror därför Denise Norström att regeringen ska kunna få igenom utan större problem.