Sökandet över i skärgården

9:04 min

Försvaret avbryter den stora sökinsatsen i Stockholms skärgård.

Den marina underrättelseoperationen avbröts klockan åtta på fredagmorgonen. Operationen i Stockholms skärgård inleddes för en vecka sedan.

Beslutet att avbryta operationen innebär att huvuddelen av fartygs- och amfibieförbanden gått i hamn och återtagit normal beredskap. Kvar i området finns mindre markenheter med specifika uppgifter, skriver Försvarsmakten i sitt pressmeddelande.

– Den marina underrättelseoperationen som genomförts i Stockholms skärgård i sju dagar är i huvudsak avslutad, säger ställföreträdande insatschef Anders Grenstad vid presskonferensen.

– Det vi med säkerhet kunnat utesluta är en konventionell u-båt.

Det har troligen förekommit främmande undervattensverksamhet och rör sig om någon typ av undervattensfarkost, minst en, men en ubåt har alltså kunnat uteslutas, enligt Grenstad.

Försvaret har noggrant analyserat och värderat insamlad information, berättar Grenstad, som är stolt över att operationen kunde komma igång så snabbt, vilket enligt honom också visar att försvaret har förmåga att möta eventuella hot på ett betryggande sätt.

– Den eller de som kränkt våra vatten har lämnat, säger Grenstad.

– Vi gör bedömningen att det inte längre ger oss mer information att vara därute. Vi har tillräckligt med information.

Grenstad vill inte kommentera ryska kommentarer om insatsen.

– Jag har aldrig pekat ut någon nation, säger han.

Han vill inte heller kommentera vilka internationella kontakter försvaret tagit eller om Sverige fått hjälp av något annat land i sökandet.

Fredagen den 17 oktober offentliggjorde Försvarsmakten att en insats mot misstänkt främmande undervattensverksamhet satts i gång i Stockholms skärgård, sedan "en sagesperson" lämnat mycket "trovärdiga uppgifter".

I lördags utökades insatsen med ytterligare fartyg. På kvällen skrev Svenska Dagbladet (SvD) att mycket tyder på att en skadad eller saknad rysk undervattensfarkost finns i skärgården.

I söndags släppte försvaret en bild på vad som antogs vara en främmande ubåt. Försvaret uppgav också att ytterligare två likande observationer fanns.

I onsdags meddelade försvaret att operationen i Stockholms skärgård skulle gå in i en "ny fas". Operationen skulle lösas med de resurser som fanns tillgängliga.

Operationen beräknas ha kostat 20 miljoner kronor.