Försvaret blåser av insatsen i skärgården

1:58 min

Den militära sökinstasen i Stockholms skärgård avslutades i morse. Det berättade Försvaret på en presskonferens i förmiddags. Ingen främmande aktivitet har kunnat bekräftas.

– Jag ska berätta att den marina underrättelseoperationen i Stockholms skärgård nu i huvudsak är avslutad, sa den ställföreträdande insatschefen konteramiral Anders Grenstad på presskonferensen, som hölls på försvarets högkvarter.

Insatsen i skärgården har pågått i en vecka och inleddes efter att försvaret fått in tips om främmande underrättelseverksamhet.

Trots en omfattande sökinsats, som enligt Anders Grenstad har kostat omkring 20 miljoner kronor, har varken ubåtar eller andra farkoster hittats.

– Försvaret gör bedömningen att det i Stockholms inre skärgård har pågått en främmande undervattensverksamhet. Försvaret har dock inte kunnat bekräfta detta, men utesluter att det rör sig om en konventionell ubåt, sa han.

Anders Grenstad är ändå nöjd med försvarets arbete.

– Som ställföreträdande insatschef är jag mycket nöjd med hur snabbt vi kunde komma igång med den här operationen efter att vi fick en indikation. Den här händelsen visar att vi har beredskap att snabbt komma igång med en insats, säger han.

– Som ÖB konstaterade i onsdags: underrättelseverksamhet av främmande makt på svenskt vatten är fullständigt oacceptabelt och försvaret kommer att vidta åtgärder för att skydda svensk suveränitet, fortsätter Anders Grenstad.

Kvar i skärgården blir "mindre markenheter med specifika uppgifter", enligt Grenstad.