Undersöker hur barn får hål i tänderna

1:43 min

Vid Folktandvården i Färjestaden pågår just nu ett unikt projekt för att ta reda på hur barn får hål i tänderna.

Mer konkret, ska man undersöka en grupp barn över tid, tillsammans med forskare på Malmö högskola.

– Främsta målet är att hitta barn med ökad risk att få hål i tånderna. Och när de väl när de väl är hittade har vi förslag på hur man kan förebygga att de får hål i tänderna, säger professor Gunnel Svansäter.

Barnen blir undersökta genom att man tar ett bakterieprov som visar om de har högre risk. I två års tid får barnen sedan dricka ett glas med mjölk där hälften av barnen får flour och den andra en placebo - en dos som inte påverkar någonting.

– Så vi prövar om flour i mjölk förhindrar att bakterier blir syratoleranta och att man utvecklar karies.

I dag finns inga riktigt bra metoder för att veta vilka ungdomar som har störst risk att utveckla karies. Men syftet med projektet är att hitta dem och skräddarsy metoder för hjälpa dem som löper risk att utveckla karies.

– Det är mycket lidande med att laga tänder. Vi hoppas då att hitta en markör så att vi kan hitta de som har lätt att få hål och att vi kan lägga våra resurser rätt, säger Margareta Elfvin, tandläkare på Folktandvården i Färjestaden.