Alice Bah Kuhnke ville inte svara

11 min

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke hade svårt att svara på frågor när hon intervjuades av Johar Bendjelloul i fredagens P1-morgon. Flera av programledarens frågor avfärdade hon som "hypotetiska".

– Det är ju en hypotetisk fråga, svarade den nyligen tillträdda kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke på frågan om huruvida hon hade stoppat TV4:s nedläggning av lokala tv-kanaler om hon hade varit kulturminister.

Svaret återkom när bortklippning av otidsenliga inslag i äldre verk, exempelvis SVT:s frisering av Pippi Långström, kom upp.

– Jag tycker att det blir en lite smålöjlig hypotetisk fråga så här i efterhand, sa Alice Bah Kuhnke.

Det är väl ingen hypotetisk fråga, det är ju någonting som skedde. Jag undrar vad du tyckte om det?

– Det blir hypotetiskt om jag ska tycka om det nu. Det har ju redan skett, eller hur?

Alice Bah Kuhnke berättade också om sina visioner för kulturpolitiken. Det viktigaste i kulturbudgeten som presenterades i går är att den innehåller mer pengar än tidigare år, enligt kulturministern.

– Det nya stora är att regeringen satsar en kvarts miljard mer på kulturen i vår budget än vad som gjordes förra året. Det är det största, att det är en satsning trots det ekonomiska läget, sa Alice Bah Kuhnke.

En av de mest uppmärksammade förslagen på kulturområdet är att införa fritt inträde på flera statliga museer. En utmaning blir att få människor som inte brukar gå på museum att komma dit, sa kulturministern.

– Det handlar inte enbart om den ekonomiska tröskeln, att det blir gratis, och att fler kan komma dit oavsett ekonomi. Det handlar också om att i hela sitt tilltal göra sig tillgänglig. Det kommer vi att formulera i dialog med museerna, sa hon.

När frågan om vad hon tyckte om kungahuset och monarkin kom upp fick Bah Kuhnke åter svårt att svara.

Är du rojalist?

– Ursäkta?

Skälet till att jag frågar är en bok du skrev 2002 om kronprinsessan Victoria. Det har beskrivits som en hyllningsbok. Vad tycker du om den boken idag?

– Jag intervjuade kronprinsessan Victoria och den intervjun trycktes i en bok. Jag har också intervjuat nynazister och alla möjliga sorters människor. Jag ser inget konstigt i det.

Vad tycker en demokratiminister om att ha en statschef som inte väljs av folket?

– Jag tycker att det ska folket avgöra. Som det ser ut nu i opinionsundersökningarna vill svenska folket ha monarki.