Malmö

Polisen förvarade dynamit fel

I Malmöpolisens valv för vapen och värdesaker hittade personalen en låda som innehöll dynamitgubbar, sprängkapsel och stubintråd, föremål som tagits i beslag. Saker som inte får förvaras tillsammans.

Anmälaren skriver bombgruppen vägrade ta sig an problemet när de blev uppringda.

Malmöpolisen har inget särskilt förråd för förvaring av sprängmedel, utan använder istället ett förråd på P7:s område på Revingehed men för att köra farligt gods krävs utbildning.