Drogarbete avskräcker i Norrtäljeskola

Vid en gymnasieskola i Norrtälje har en tuffare policy för att komma till rätta med med drogproblem visat sig vara framgångsrik.

Modellen - som nu har testats på Rodengymnasiet - går ut på att skolpersonalen alltid ställer frågor om en elev misstänks använda droger. I februari infördes också en möjlighet till drogtester. Policyn har fått flera elever att sluta använda droger, enligt socialförvaltningen.

- Vad det handlar om är att vuxna vågar bry sig och vågar konfontera eleverna om droger, säger fältsamordnaren Marita Bertilsson, som är mycket nöjd med arbetet på Rodengymnasiet.