Försvarsministern öppen för återinförande av värnplikten

1:39 min

Försvarsminister Peter Hultqvist vill utreda möjligheterna att åter införa värnplikt i det svenska försvaret. Orsaken är att det finns problem med personalförsörjningen till det svenska försvaret som nu bygger på anställda soldater.

Enligt Peter Hultqvist krävs bred politisk enighet i riksdagen om värnplikt för både män och kvinnor ska bli verklighet:

– Vi måste hitta vägar så att vi breddar den folkliga förankringen. Det nuvarande systemet är liksom ingen långsiktig garanti för att det finns en bred folklig förankring, men också kunskap bland svenska folket om hur man hanterar krissituationer oavsett om de är militära eller civila. Här måste det finnas en grundkunskap brett bland medborgarna är vår uppfattning, säger försvarsministern.

Socialdemokraterna var emot att värnplikten togs bort 2010, men har accepterat nuvarande system med anställda soldater. Försvaret har dock svårigheter med personalförsörjningen och enligt Peter Hultqvist slutar många efter tre, fyra år:

– Det skapar ju en situation där vi måste utbilda fler, men det skapar ju också ekonomiska problem. Det är någonting som vi också måste titta på ur stabilitetssynpunkt när det gäller personal försörjningen, säger han.

I försvarsberedningen, som backas upp av Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna samt numer också Miljöpartiet, finns enighet om att nuvarande system ska fortsätta.

Men den nye försvarsministern Peter Hultqvist och Socialdemokraterna vill få med de andra partierna på att utreda möjligheten att återinföra mönstring och värnplikt för både kvinnor och män.

– Vi vill inte driva utvecklingen och Försvarsmakten i stora konfrontationer, utan vi vill driva det med breda uppgörelser och det hoppas jag att vi ska kunna, säger Peter Hultqvist.

Försvarsministern gör bedömningen att det är inriktningspropositionen för försvaret som kommer i vår som kommer att staka ut vad som måste göras. Den bygger alltså på försvarsberedningens rapport som kom i somras.

Ett återinförande av värnplikten i någon form, som till exempel Norge och Danmark har med både ett proffesionellt försvar och ett värnpliktsförsvar, kommer att utredas meddelar Peter Hultqvist:

– Vi är beredda att utreda de här frågorna ytterligare kring hur en folklig förankring ska breddas, säger han.