Ebola klassas som samhällsfarlig sjukdom

Den svenska regeringen klassar nu den smittsamma blödarsjukdomen ebola som en samhällsfarlig sjukdom.

Regeringens beslut att klassa ebola som "samhällsfarlig" innebär att myndigheterna nu får helt andra befogenheter att bekämpa smittan.

Ett exempel är att om en smittad person kommer till Sverige med ett flygplan, har myndigheterna rätt att hålla kvar alla passagerare i planet för att informera om sjukdomen och smittan.

Ebola har tidigare ingått i kategorin "allmänfarliga sjukdomar", en mindre allvarlig klassning.