Arla Foods nobbar mejerijätten Campina

Det blir ingen sammanslagning mellan den svensk-danska mjölkjätten Arla Foods och den nederländska mejerijätten Campina.
Bondeägda Arla Foods med fabriker i Götene och Skövde drar sig ur planerna.

Arla Foods har inte kunnat enas med Campina om ett gemensamt upplägg för hur sammanslagningen ska genomföras.

Därför har det inte heller gått att få fram ett gemensamt förslag som representantskapen i de båda företagen kan ta ställning till.