Kulturinstituten kan bli kvar

2:01 min

De svenska instituten i Rom, Aten och Istanbul kan bli kvar, säger ministern.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, backar nu och säger att det inte alls är bestämt att de svenska Medelhavsinstituten ska läggas ner.

Frågan ska först utredas, säger ministern som tar åt sig av kritiken. 

- Det är ju så att i en budgetprocess måste regeringen se över alla anslag och det här var ett av de anslag som kom upp i partiförhandlingarna, säger Helene Hellmark Knutsson.

Hur kommer det sig att det kom upp?
- Det kan jag inte svara på men jag tycker det är viktigt att säga att det här förslaget gäller inte för 2015 utan för 2016-2017 så vi upplever att vi har gott om tid att samla ihop alla de synpunkter och den kritik som har kommit och eventuellt får vi återkomma i frågan inför 2016.

Finns det någon kritik mot Medelhavsinstitutens verksamhet?
- Nej det gör det inte.

Varför har ni inte utrett frågan innan ni föreslår det?
- Det är för att vi känner att det finns gott om tid. Det här är inte ett skarpt förslag för nästa år och det är mycket möjligt att i den här processen så har inte alla fakta eller konsekvenser blivit fullt belysta. Nu kan vi ta till oss av den här kritiken och träffa dem som är berörda och lyssna in deras argument.

Det naturvetenskapliga center, ESS, i Lund som ska få de här pengarna sysslar ju med helt andra saker, varför ska de få pengarna?
- Det framgår inte av budgeten att det är mellan exakt de här det står. Regeringens uppfattning är att det är lika viktigt med forskning av hög kvalitet inom humaniora och samhällsvetenskap som inom naturvetenskap så det är inte för att finansiera ESS utan det handlar om en helhet i budgeten, säger ministern.