Stockholm Vatten-fallskärm kritiseras

Stockholm Vattens vd Karin Jonsson kommer att få en fallskärm på motsvarande två årslöner, trots att hon själv sagt upp sig. Enligt anställningsavtalet har hon bara rätt till en ersättning på sex månadslöner. ”Det är oerhört märkligt”, säger oppositionsborgarrådet Jan Björklund (fp).

- Hon har behandlats väldigt annorlunda jämfört med andra. Hon har blivit något slags bricka i ett spel i maktkampen i stadshuset, säger Jan Björklund.

- Hon är den enda direktören i Stockholm i modern tid som har vägrats ansvarsfrihet av revisorerna. Och nu ska hon få fyra gånger så hög fallskärm som stipuleras i avtalet. Det är oerhört märkligt och jag menar att det är en oacceptabel signal.

Stockholm Vattens chef Karin Jonsson är socialdemokrat och har tidigare bland annat varit borgarråd i Stockholm. Hon har nyligen blivit kritiserad av revisorerna för att hon beviljat ett lån på felaktigt sätt - och hon fick inte ansvarsfrihet vid bolagsstämman nyligen. Frågan om hon också skulle avskedas blev en stridsfråga mellan ledande socialdemokrater i Stockholm. Men frågan löstes genom att Karin Jonsson i helgen sa upp sig.

Nu visar det sig att hon kommer att få ett avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner - det vill säga vad hon skulle ha fått om han fått sparken. Men nu när hon själv sagt upp sig har hon enligt sitt anställningsavtal bara rätt till sex månadslöner.

Stockholms stadsdirektör Bosse Sundling, även han socialdemokrat, försvarar uppgörelsen med att Karin Jonsson hamnat i en svår situation. Och han säger att det inte haft någon betydelse att hon är socialdemokrat.

- Nej, det har det definitivt inte gjort, säger Bosse Sundling.

- Jag hade behandlat alla som hamnat i samma situation på precis samma sätt. Och det har ju förekommit tidigare i stadens historia. Även folkpartister har skrivit på sådana avtal.