Godshanteringen ökar i Karlshamn

Godshanteringen i Karlshamns hamn ökade något under förra året jämfört med året innan.

Under det fjärde kvartalet i fjol hanterades 1 253 ton gods och det kan jämföras med 1 095 ton samma period 2003, det framgår av ett pressmeddelande från Statens institut för kommunikationsanalys.