Skåne

Ytterligare utvidgning av strandskyddet

Länsstyrelsens arbete med att utvidga strandskyddet i Skåne fortsätter. Nu ställs förslag till nya strandskyddsgränser ut i Båstad, Höganäs, Bromölla och Kristianstad.

Den övergripande största förändring är att strandskyddet ut i havet ska vara 300 meter för att skydda värdefulla grunda vattenmiljöer med ålgräsängar.

– De är bland annat viktiga uppväxtområden för fiskarter och kräftdjur, säger Karin Emanuelsson, projektledare på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Man vill där förhindra byggen av till exempel bryggor, pirar. vindkraft och musselodlingar.