Klart att FMLOG försvinner från Visby

Regeringen har idag beslutat att koncentrera FMLOG:s framtida löne- och ekonomikontor till Boden. Idag finns kontor också i Karlskrona, Karlsborg, Visby och Stockholm.


Försvarsomställningen innebär att försvarets administration också måste minska.

Lönekontoren på övriga orter avvecklas succesivt fram till år 2008.

”Arbetsmarknadsläget i Boden är mycket kärvt”, det uppger försvarsministern Leni Björklund i en kommentar.