Scenhusbygget i Sundsvall stoppas tills vidare

Området där scenhuset i Sundsvall ska byggas är starkt förorenat av petroleum. Det visar grundundersökningar som gjorts på platsen. Det kan bero på att flera gamla bensinstationer har funnits i kvarteret, liksom verkstäder och cisterner för oljeeldning.


Carina Sandgren på miljökontoret anser att en historisk beskrivning av området måste göras som komplement till dom markprover som tas.

Och stadsbyggnadsnämndens ordförande, Lennart Andersson, säger till Radio Västernorrland att det nu blir stopp för det fortsatta arbetet med scenhuset tills alla undersökningar är klara.